تبلیغات
از ماست که بر ماست - علامات ظهور 3
دوشنبه 26 خرداد 1393

علامات ظهور 3

   نوشته شده توسط: محمدرضا باغبانی    نوع مطلب :مذهبی ،

به نام خدا، اللهم عجل لولیک الفرج، سلام

.....

301- جوانان خودشان را مانند زنان زینت کنند

302- مردان بر سر پسران غیرت کشند همچنان که بر سر زنان غیرت کشند

303- مردان گیسوان خود را شانه کنند همچنان که زنان گیسوان خود را شانه زنند

304- بیشتر مردم بهترین خانه هاشان خانه باشد که در آن فسق و فجور بیشتر شود

305- زن وادار کند شوهر خود را که با مردان لواط کند

306- زنان را به زنا دادن مدح کنند

307- مومن حقیر و ذلیل و خوار شود

308- حکام و اولیاء امور کفار را به خود نزدیک کنند و اهل خیر را از خود دور کنند

309- ریاست و ولایت را به کسی دهند که خودشان می خواهند

310- محارم خود را نکاح کنند

311- مرد را به تهمت بکشند

312- مرد زن و دختر خود را کرایه دهد به پست ترین طعام و شراب

313- ایمان های مردم به خدا زبانی و دروغ باشد

314- ساز و نوا و لهویات زیاد شود و کسی منع نکند یا جرات نکند که منع کند

315- از ترس اینکه مبادا سادات و شرفاء عزیز شوند آنها را ذلیل کنند

316- محبوب ترین مردم در نزد ایشان کسی است که بدگوئی از خانواده آل محمد کند

317- کسانی از دوستان آل محمدند با آنها دروغ گویند و شهادت ایشان را قبول نکنند

318- شنیدن قرآن به گوش ها سنگین شدن

319- شنیدن باطل به گوشها آسان شدن

320- اکرام کردن همسایه همسایه خود را از ترس زبانش

321- راستگوترین مردم در نزد مردم آنکه دروغگوتر است باشد

322- طلب کردن حج و جهاد برای غیرخدا

323- خرابی از آبادی زیادتر شدن

324- کم فروشی کردن و زیاد گرفتن در کیل و وزن

325- استخفاف به خونریزی

326- مشهور کردن مرد خود را به بدزبانی تا آنکه از او بترسند و کارها به او رجوع شود

327- استخفاف به نماز کنند

328- میت را از قبر بیرون آوردن و اذیت کردن و فروختن کفن او

329- زیاد شدن هرج و مرج

330- صبح کردن مرد در حال مستی و داخل شب شدن در حال مستی

331- نکاح کردن با بهائم

332- رفتن مرد به مصلی و برگشتن او در حالی که لباس نداشته باشد

333- سخت شدن دلها و خشک شدن چشمها

334- سنگین شدن ذکر بر گوشهایشان

335- از طریق باطل و حرام کسب کردن

336- اعمال خیر را برای نمایش به جا آوردن

337- حج کردن ثروتمندها برای تماشا و گردش و استراحت

338- حج کردن اوساط برای تجارت کردن

339- حج کردن فقرا برای ریا و سمعه و گدائی کردن

340- میل کردن مردم به هر طرفی که غلبه با او باشد

341- طالب حلال مذمت کرده شود

342- طالب حرام مدح کرده شود و بر ذلت باشد

343- در حرمین عمل کنند چیزی را که خدا دوست ندارد و کسی ایشان را منع نکند

344- علانیه عمل قبیح کنند و کسی نهی نکند

345- در مکه و مدینه آلات لهو و ساز و نواز ظاهر شود و غنا خواندن شایع شود

346- امر به معروف و نهی از منکر کننده را سرزنش و ملامت کنند و او را نصیحت کنند که نکند

347- برای کردن عمل زشت انتظار شب شدن نکشند

348- مردم از روی همچشمی با هل شر اقتداء کنند

349- راه خیر بسته و راه شر باز شود

350- میت را با استهزاء بلند کنند و کسی دنبال جنازه او فزع نکند

351- در هر سال بدعتها و شر زیاد شود

352- مردم در مجالس تابع اغنیاء شوند

353- به محتاج برای خنده کردن عطادهند

354- غیبت کردن به نظرهاشان ملیح باشد

355- زنا و لواط شایع شود

356- دروغگوترین مردم را راستگو دانند

357- سعایت پیش ظالم و سخن چینی ظاهر شود

358- مساجد زینت کرده شود

359- قرآن ها و کتاب ها زیور و آب طلا کاری شود

360- مرد به رفتن پیش زن سرزنش شود

361- آیات در آسمان ظاهر شود و مردم نترسند

362- مردم مانند حیوانات روی یکدیگر جستن کنند و کسی منع نکند از ترس مردم

363- مال زیاد در غیر طاعت خدا مصرف کنند

364- مال کم را در طاعت خدا مصرف نکنند

365- فرزندان عاق پدران و مادران شوند

366- فرزندان استخفاف پدران و مادران کنند

367- فرزند افتراء به پدر خود ببندد

368- و در حق پدر و مادر نفرین کند

369- و به مرگ ایشان شاد شود و

370- و آنها را بیازارد و بزند و دشنام دهد

371- مرد اگر روزی بر او بگذرد که گناهی نکرده باشد در آن از فسق و فجور و کم فروشی در کیل و وزن یا غش در معامله یا خوردن مسکرات محزون و غمناک باشد

372- سلطان احتکار طعام کند

373- خوردنی زیاد و فراوان باشد ولی به دست مردم نیاید مگر به گرانترین بهاء

374- با اموال ذوی القربی قمار بازی کنند

375- اموال ذوی القربی را به مصرف ساز و نواز و لهو و لعب رسانند و با آن شراب خورند

376- به شراب مداوا کنند و برای بیمار توصیف کنند تا با آن استشفا کند

377- مردم در امر به معروف و نهی از منکر نکردن همه با هم یکسان شوند

378- وزیدن باد به پرچم منافقین و غلبه اهل نفاق

379- پرچم اهل حق جنبش نکند

380- قبور ائمه را به گلوله خراب کنند

381- روزنامه های پراکنده مختلف

382- که هرکدام اسمی دارد در میان مردم شایع شود

383- اذان گفتن به اجرت و فرد باشد

384- اجتماعات در مساجد زیاد شود ولی نه از برای خدا و عبادت بلکه برای غیبت کردن و گفتن سخنان دنیوی

385- مست امام جماعت شود

386- هرکه مال یتیم خور است به صلاح و درستی معرفی شود

387- امین خیانتکار و خیانتکار امین شود

388- میراث را ولات و حکام برای اهل فسق و فجور مقرر کنند

389- طلا گرفتن زیاد شود

390- کسانی که اولاد ندارند از بی اولادی خوشحال شوند

 

391- یک دسته برای دین گریه کنند و یک دسته برای دنیا از شدت فشار و سختی که می بینند

392- هلاکت مرد به دست زن و بچه و پدر و مادر و خویشان و همسایگان او باشد که او را سرزنش و ملامت کنند به تنگی معیشت تا ناچار وارد عملی شود که هلاکت او در آن باشد

393- شهرها به هم نزدیک شود

394- بازارها به هم نزدیک شود

395- قسم خوردن بناحق زیاد شود

396- مردم به غیر خدا قسم خورند

397- از مردم رای ها گرفته شود

398- غلق و اضطراب مردم زیاد شود

399- کسبها و تجارت ها کساد شود

400- بازارها تعمیر و زینت کرده شود

401- بناها محکم ساخته شود

402- بناهای عمارات و قصرها طولانی و بلند ساخته شود

403- کودک ها کرسی نشین شوند

404- معاملات اضطراری زیاد شود

405- شهادت ها برای همدیگر قرض داده شود

406- ربا گرفتن کسب آنها شود

407- ازدواج ها برای مال و عنوان شود

408- پست ترین مردم بر مردم رئیس شوند

409- نویسندگان دولتی زیاد شوند

410- شرطی ها و لشکری ها زیاد شوند

411- مسلمانان به کفار فروخته شوند

412- تجار و صنعتگران در تجارت و صنعت خود دروغگویند

413- شریک با شریک خود دروغ گوید و خیانت کند

414- مردمان متقلب و ریاکار زیاد شوند

415- مردمان شرافتمند و نجیب ذلیل و خوار شوند

416- مردم در کارهای خود سرگردان شوند

417- مردم نه مسلمان باشند و نه نصرانی

418- حیا و عفت از مردم برداشته شود

419- اختلاف در دین و مذهب زیاد شود

420- مردم مانند اشخاص تازه مسلمان شوند

421- تقلب و تزویر زیاد شود

422- دین به دنیا فروخته شود

423- تعارفات دروغی زیاد شود

424- مسلمانان به همدیگر که می رسند سلام نکنند مگر از روی آشنایی و شناسایی یا احتیاط

425- مردم تابع لغزش های علماء شوند

426- از علماء حقه فرار کنند

427- عالم را به لباس خوب شناسند نه به زهد و تقوی و علم

428- زنها را قبل خود قرار دهند

429- مردم در فکر شکم و فرج خود باشند

430- کوچک ها احترام بزرگتران را نگه ندارند

431- بزرگترها به کوچکترها رحم نکنند

432- دین را آلت دنیای خود قرار دهند

433- به قرآن تجارت کنند

434- قماربازی کردن زیاد شود

435- دشنام دادن شعار ایشان شود

436- مردم راغب به دنیا شوند

437- در ذات خدا فکر و تعمق کنند

438- بالای منبرها امر به تقوی کنند و گوینده به آن عمل نکند

439- ماه ها ناقص شود

440- ماه ها بزرگ نماید

441- بعضی از ماه ها دیده نشود تا مردم از فیض عید فطر و عرفه محروم شوند

442- رکوع و سجودها برای جلب نان و پول شود

443- عجب و کبر و خودبینی و خودپسندی در مردم ظاهر و زیاد شود

444- مومن در میانشان ذلیلتر از هر کسی باشد

445- خروج عوف سلمی از جزیره کویت یا تکریت و کشته شدن او در مسجد دمشق

446- خروج شعیب بن صالح از سمرقند

447- منکر معروف و معروف منکر گردد

448- زینت کردن مردان به طلا و حریر

449- غلبه هند بر سند

450- غلبه قفص بر سعیر

451- غلبه قبط بر اطراف مصر

452- غلبه اندلس بر اطراف آفریقا

453- غلبه حبشه بر یمن

454- غلبه ترک بر خراسان

455- غلبه روم بر شام

456- غلبه اهل ارمنیه به ارمنیه

457- بلند شدن صدا در عراق به هتک حجاب

458- برداشتن بکارت دختران

459- قیام مردی از قم که مردم را دعوت به حق کند و با او باشند جماعتی از مردان که دلهاشان مانند پاره های آهن است در محکمی

460- پادشاه عجم از عجم الترک وزیر و والی گیر

461- انداختن آثار قرآن در پشت سر

462- استعمال ظرف های طلا و نقره

463- شایع شدن گرفتن سازها و نوازها و خوانندگی ها و رقاصی زنان در همه جا

464- بلند گذاردن جوانان و مردان گیسوان جلو سر خود را

465- سر برهنه راه رفتن جوانان و مردان

466- ظهور کلاه های ترک دار و بند دار و کلاه های اهل شرک در مسمانان و کلاه های بین المللی

467- زنار بر کمر بستن مسلمانان

468- بستن قلادها بر گردن ها با تکمه طلا

469- مردان صورت های  خود را صاف و براق کنند

470- جام های کوتاه و تنگ و نازک پوشیدن مردان

471- پس گرفتن روم آنچه را که از او گرفته شده

472- پس گرفتن ترک آنچه را که از او گرفته شده

473- کشتگان و مجروحین را با هم دفن کردن

474- فرورفتن بصره به زمین

475- پوشیدن جام های بافته بی درز

476- ظاهر شدن معادن بسیار که به دست مردمان رذل و پست افتد

477- کندن و تونل زدن بعضی از کوه ها

478- ظهور اختراعات بزرگ

479- کنده شدن کوه ها پیش از صیحه آسمانی

480- ظاهر شدن لباس های مخصوص برای پوشیدن زنها

481- رواج یافتن سرودهائی که آخر آوازان مانند صدای خر کشیده شود

482- رای گرفتن زنها از عموم مردم در امور عامه

483- خروج قومی از سمت مشرق که قاری قرآن باشند با ریش های تراشیده که مانند خوارج از دین بیرون باشند و قتل آنها بر مسلمانان واجب باشد

484- زینت کردن دیوارها و خانه ها را به روغن مالی و نقاشی و رنگها

منبع: http://yamahdibia.blogsky.com/imam-zaman-12برچسب ها: علایم الظهور ، مهدی ، حجت ، نوائب الدهور ، میرجهانی ، علامه ، سفیانی ،

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر