تبلیغات
از ماست که بر ماست - علامات ظهور 2
دوشنبه 26 خرداد 1393

علامات ظهور 2

   نوشته شده توسط: محمدرضا باغبانی    نوع مطلب :مذهبی ،

به نام خدا، اللهم عجل لولیک الفرج، سلام

.....

121- خراب شدن مدینه

122- خروج دجال

123- پیمان بستن عرب با روم

124- شکست دادن عرب ها رومیان را

125- شکست دادن رومیان عرب ها را

126- کشته شدن مسلمانان به دست رومیان

127- وقوع فتنه ای که نماند در عرب خانه ای مگر اینکه در آن داخل شود

128- فتح بیت المقدس

129- مصالحه عرب ها با رومیان

130- میراث را از وارث منع کنند

131- حمله آوردن ترک ها به دمشق

132- ظاهر شدن پادشاهان ستمکاری که مردم را بکشند و بترسانند آنهائی را که اطاعت ایشان کنند

133- نزول رومی ها در فلسطین

134- رئیس جمهور شدن عبدالرحمن نامی در مصر

135- خلیفه شدن عبدالله نامی از بنی عباس در دمشق

136- جنگ کردن عبدالله عباسی با رومیان و کشته شدن او

137- تلاقی لشکر رومی ها با عبدالله در قرقیسا و قتال عظیم در کنار نهر

138- قتل عام کردن رومی ها عرب را و اسیر کردن زنان و کودکان

139- خروج دابه الارض در مکه

140- درآمدن آفتاب از مغرب

141- نزول عیسی از آسمان

142- ظاهر شدن آتشی از ته عدن شاید آتش زدن چاه های نفت باشد

143- بیرون آمدن آتشی از حضرموت

144- ظهور طیارات جنگی

145- خسف قریه خرشنا از قراء شام

146- سفیانی مسیحی می شود و با زنار و صلیب از روم می آید و در شام قیام می کند در حالتی که متدین به هیچ دینی نیست

147- کشته شدن ابن الشیخ در وسط نجف

148- خراب کردن و سوراخ کردن کوچه های بن بست را در کوفه

149- تعطیلی مساجد  تا چهل روز یا شب کشف هیکل

150- به جنبش آمدن پرچم ها در اطراف مسجد کوفه

151- سرلشکر سفیانی شدن خزیمه نامی که چشم چپ او مالیده و در چشم راستش ناخنه غلیظی است

152- فرستادن سفیانی صد و سی هزار نفر به طرف کوفه در روحا و فاروق

153- کشته شدن هفتاد هزار نفر در کوفه کنار فرات که تا سه روز آب خون و از گند اجساد کشته متعفن باشد

154- اسیر کردن هفتاد هزار دختر بکر که از فرط عفت کف ها و مقنعه های ایشان دیده نمی شد

155- آمدن پرچم های شرقی به کوفه که عده آنها تعلیمات جنگی و نظام ندیده اند و آن پرچم ها نه از پنبه است و نه از کتان و نه ابریشم و سر نیزه هایشان به مهر و خاتم سید اکبر خاتم الانبیاء یا علی مرتضی است

156- قیام خراسانی است از خراسان

157- قیام مردی از اهل بخران که مسیحی بوده و مسلمان می شود به حمایت آل محمد علیهم السلام

158- مالک شدن کفار پنج نهر را دجله و فرات و جیحون و سیحون و رود نیل

159- ظاهر شدن  دولت زنان و مردان

160- فرماندار شدن و ریاست کردن جوانان و کودکان

161- خراب شدن مسجد کوفه از عمران

162- پیمان بستن دولت های همجوار

163- آتش افتادن در حجاز

164- جاری شدن آب در نجف و آن در سال فتح واقع شود

165- ادامه جنگ از ماه صفر تا ماه صفر دیگر

166- وارد شدن بنی قنطور در شام و فتنه و فساد و خونریزی آنها

167- وقوع جنگ شدید غریب و عجیب در حلب

168- خراب کردن حصارها و فرودگاه ها و پایگاه های شام

169- داخل شدن لشکریان در بعلبک و امان خواستن ایشان

170- توجه بلاها به نواحی لبنان

171- توجه لشکرهای شیطان به شهرهای کنعان

172- هزیمت و فرار آنها با کشتی نجات از فرات

173- رفتن لشکریان به جزیره

174- ظهور شخص بی باکی با عده کمی در بصره و کشته شدن اوعدا و عربند

175- کشته شدن شخص ار غش و به جای او نشستن پسرش و به قدر یک ساعت طول نکشد که پسرش  کشته شود

176- کشته شدن مرد جلیلی به مجردی که فرستاده های مغربی ها در مقابل او برسند

177- قحطی در مصر و کم شدن آب رود نیل و خشکیدن اشجاران

178- پیاده شدن لشکر مغربی ها با تشریفات در مصر

179- گرفتن مسیحی ها روی زمین را

180- صیحه زدن ناقوس در ممالک اسلامی

181- زیاد شدن مرض صرع و دیوانگی در اثر شدت فتنه و پریشانی

182- تکلم کردن شخص قلدر نفهم که مانند گاومیش است در امور عامه مردم

183- افتادن آتش در نصیبین

184- بیعت گرفتن برای سعید سوسی در خوزستان

185- غلبه عرب بر بلاد ارمن و سقلاب

186- ظهور شدت و سختی برای مردم در دولت سلطان و زنان

187- شوم و فجیع بودن روز بهلول

188- ریاست کردن مردمان پست بی اصل

189- ظهور قحطانی

190- ظهور سیدهاشمی که پشت کوفه کشته شود

191- ظهور دیلم و تابع شدن ابر و گیلان او را و گرفتن ایشان تبریز و نصب کردن ایشان امیری را در تبریز

192- مضطرب شدن عراق

193- واقع شدن واقعه عجیبی در میان حلوان و همدان

194- واقع شدن جنگ شدید بین حلوان تا نهروان

195- زایل شدن ملک دیلم و از دست او بیرون رفتن

196- مالک شدن یک نفر اعرابی عجمی زبان بعد از دیلم و کشتن او صلحاء و شایستگان را

197- پیاده شدن لشکر در فارس و نصیبین

198- حمله کردن عرب بر عجم و روآوردن ایشان به اهواز

199- موت فقهاء پی در پی

200- ضایع کردن نمازها

201- پیروی کردن شهوت ها

202- کم شدن امانت در مردم

203- زیاد شدن خیانت ها

204- رایج شدن شرب مشروبات محرمه

205- بلند شدن صداهای خصومت و دشمنی در مسجدها

206- دشنام دادن اولاد به پدران و مادران

207- متروک ماندن مساجد از نماز خواندن در آن به سبب خصومت ها

208- مساجد را جای خوردن طعامات قراردادن

209- ندانسته حکم کردن قاضی ها

210- زیاد شدن گناهان و بدی ها

211- کم شدن کارهای خیر

212- برداشته شدن برکت از سال و ماه و هفته و روزها و ساعت ها

213- حلال دانستن زنا و خوردن مسکرات

214- گفتگوهای نامشروع و رقص ها

215- و اقسام سازها و نواها

216- بلند شدن صداهای فجار

217- بدگوئی و ننگ و بستن افتراء و سرزنش کردن به علماء

218- خونریزی به ناحق بین یکدیگر

219- رشوه گرفتن قضات در حکم

220- مستولی شدن زن بر شوهر خود در جمیع چیزها

221- ظهور دولت اشرار

222- حلال بودن ظلم در جمیع شهرها

223- حکومت کردن هر سلطان جائر

224- ریاست خواستن برای فخر کردن بر دیگران و ظلم و جور کردن

225- کفار را مستشار امور قرار دادن

226- مالک شدن کسی که مالک مال نیست

227- مال دیگری را و آن بیدینی پسر بیدینی است

228- رأس و رئیس قرار دادن کسی را که لیاقت ریاست و مداخله در امور عامه را ندارد

229- ظاهر شدن بدعت ها و فتنه ها

230- تدریس و تدرس کردن علوم باطله برخلاف دستور دین و قرآن

231- ذلیل کردن سادات و بزرگان اصیل

232- ظهور آلات لهو بزرگ و سازهای حرام و امور مشکلات برای ارتکاب خواهش های نفسانی و شهوت رانی

233- خراب شدن شهرها و خانه ها و عمارات و قصرها

234- فتنه و فساد دیلم و اهل شاهون و حزب هائی که به آنها ملحق می شوند و گردهای کوهستانی ایرانی و عربی از آنچه به قزوین و کاشان و سمرقند وارد می آورند و بعد از آن به شیراز

235- فتنه و فساد اعراب در کوهستان ها

236- فتنه طراطری مذهب ها نسبت به اهل هرموز و قلهات

237- خواری و ذلت اهل عمان از دشمن

238- ظهور واقعه مرگبار در آوال و صابون که جزیره ای است از بحرین

239- ذلت و خواری اهل خراسان

240- ذلت و خواری اهل فرنگ یعنی فرانسه از اعراب

241- قتل و غارت و خونریزی شدید در سند و هند

242- کشتار عظیم در جزیره قیس

243- وقایع فجیعه در بحرین

244- کشته شدن یکی از اکابر عرب در خانه اش و بعد از آن خروج عجم است بر عرب

245- جنگ های عدیده در میان اهل خط

246- مبتلا شدن بصره به قحطی شدید

247- وقوع فتنه ای شدید در قزوین و اراک

248- ضعیف شدن سلطان روم و تسلط عرب بر آنها

249- حمله ری به بغداد

250- بیعت با کودک

251- وضع شدن جرائم

252- مقاتله مسلمین با یهود

253- مشرک شدن قبیله ای از مسلمین

254- کثرت خطباء منابر

255- رکون علماء به ولات

256-تعلم فقه برای غیرخدا

257-تفقه علماء برای حلال کردن دینار و درهم

258- فتوی دادن به غیر آنچه خدا فرموده

259- تجارت کردن بقرآن

260- قراردادن حق برای اشرار امت

261- کم شدن علماء حقیقی

262- زیاد شدن علماء ضلالت

263- کینه علماء دینی در دل گرفتن

264- سرزنش کردن و بدگوئی کردن به علماء

265- کشتن علماء را مانند کشتن دزدان

266- شصت نفر دروغگو ادعای نبوت کنند

267- دوازده نفر ادعای مهدویت کنند

268- سلطان و قرآن با هم قتال کنند و از هم جدا شوند

269- تعطیل احکام دین به رای دادن

270- قرآن را در سازها و نوازها گرفتن

271- خراب شدن جزیره از ترک272- خراب شدن ترک از صاعقه

273- خراب شدن سند از هند

274- خراب شدن هند از چین

275- خراب شدن چین از رمل

276- خراب شدن حبشه از زمین لرزه

277- خراب شدن عراق از قحط و

278- خراب شدن بصره از عراق

279- خراب شدن مصر از خشک شدن رود نیل

280- خراب شدن مکه از حبشه

281- خراب شدن مدینه از سیل

282- خراب شدن یمن از ملخ

283- خراب شدن ابله از حصار

284- خراب شدن فارس از گدایان دیلم

285- خراب شدن دیلم از ارمن

286- خراب شدن ارمن از جرز

287- ایمن بودن مصر از خرابی تا اینکه

288- بصره خراب شود

289- خراب شدن بغداد از سفیانی

290- ممنوع شدن شام از وارد شدن پول و جنس در آن از طرف روم

291-  ممنوع شدن عراق از دینار و جنس از طرف عجم

292- ممنوع شدن حج تا سه سال

293- آوردن چیزی از مشرق و چیزی از مغرب تا امت پیغمبر را متلون کند

294- مردن حق و رفتن اهل آن

295-کهنه شدن قرآن و احداث کردن چیزی در آن نیست و تاویل برای کردن

296- سرنگون شدن دین همچنان که ظرف آب سرنگون شود

297- مردها به مردها اکتفا کنند در فجور و زنها به زنها

298- مردها شبیه زنان شوند و زنان شبیه به مردان

299- خوشحال شدن کافر به آنچه در مومن از سختی می بیند

300- مردم را امر به ترک حج کنند


برچسب ها: علایم الظهور ، نوائب الدهور ، امام زمان ، موصل ، جنگ ، بغداد ،

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر