دوشنبه 26 خرداد 1393

علامات ظهور 1

   نوشته شده توسط: محمدرضا باغبانی    نوع مطلب :مذهبی ،

به نام خدا، اللهم عجل لولیک الفرج، سلام

        مدتی بود که می خواستم کتاب نوائب الدهور فی علائم الظهور مرحوم علامه میرجهانی را تهیه کنم که موفق نشدم لکن با توجه به تاکیدی که دوستان بر صحت این کتاب دارند علایم برگرفته شده از این کتاب را (484 علامت در سه پست متوالی) از سایت یا مهدی بیا برای دوستان آوردم. این علایم بعضا - تقریبا اکثرا- محقق شده لکن ما حق تطبیق با زمان خود را نداریم و باید منتظر مشیت الهی باشیم تا هر زمان که خود مقدر دانست با ظهور حجتش جهان را از این همه ظلم و ستم رهایی دهد. خواندن این علایم و تفکر در آنها به هر مسلمانی توصیه می شود.

        علامات ظهور و با عدم رعایت ترتیب بر گرفته از کتاب ((نوائب الدهور فی علائم الظهور))

1- آمدن پرچم‌های مصری که سبزرنگ است در شام

2- کوبیده شدن پرچمهای قیس به مصر

3- اختلاف بنی عباس

4- ندای آسمانی در روز جمعه نیمه ماه رمضان

5- ندای آسمانی در بیست و سوم ماه رمضان

6- کسوف آفتاب در نیمه ماه رمضان

7- گرفتن ماه در آخر ماه رمضان بر خلاف عادت

8- فرورفتن قریه ای از قراء شام که آن را جابیه گویند

9- فرود آمدن ترک در جزیره

10- فرود آمدن ترک در حیره که از شهرهای عراق است

11- فرود آمدن روم در رمله که یکی از شهرهای فلسطین است

12- اختلاف بسیار در تمام روی زمین

13- خراب شدن مسجد جامع شام

14- جمع شدن سه پرچم در شام

15- مسخ شدن بعضی از دشمنان حق

16- توقف آفتاب از زوال تا عصر

17- بیرون آمدن سر و سینه و دست در آفتاب که مردم او را بشناسند و این علامت در زمان سفیانی است

18- خروج سفیانی از وادی یابس

19- گرفتن سفیانی پنج شهر از شامات را که دمشق و فلسطین و اردن و قنسرین و حمص باشد.

20- لشگر فرستادن سفیانی به کوفه و بصره

21- لشکر فرستادن سفیانی به مدینه

22- فرورفتن لشکر سفیانی در بیداء میان مکه و مدینه

23- خروج حسنی از طالقان

24- رفتن سیدحسنی به خراسان

25- رفتن سیدحسنی به نیشابور

26- رفتن سید حسنی با اصفهان

27- رفتن سیدحسنی به قم

28- رفتن سیدحسنی به کوفه

29- فروبردن زمین در مشرق

30- فروبردن زمین در مغرب

31- کشته شدن نفس زکیه پشت کوفه با هفتاد نفر

32- رو آوردن پرچم های سیاه از طرف خراسان

33- خروج یمانی از طرف یمن

34- ظهور مغربی ها در مصر

35- مالک شدن مغربی ها شامات را

36- طلوع ستاره ای در مشرق که مانند ماه نور دهد و نزدیک باشد از کجی دو طرف آن به هم رسد.

37- ظهور سرخی در آسمان که منتشر شود در آفاق

38- ظهور آتشی از طول در مشرق که در جو از سه روز تا هفت روز بماند

39- مطلق العنان شدن عرب و مالک شدن او بلاد را

40- بیرون رفتن عرب از اطاعت شاه عجم

41- کشتن اهل مصر امیر خود را

42- ورود لشکری از طرف مغرب که اسب های خود را به فناء حیره ببندد

43- شکافته شدن فرات به نحوی که آب داخل کوچه های کوفه شود

44- سوزانیدن مرد جلیل القدری از شیعیان بنی عباس در میان جلولا و خانقین

45- وقوع زلزله در بغداد که بسیاری از آن به زمین فرورود

46- غلبه رعیت بر بلاد آقایان

47- وقوع جنگ در میان اهل گرگان و مازندران

48- اختلاف دو صنف از عجم و ریخته شدن خون زیاد در میانشان

49- بیرون رفتن بندگان از طاعت آقایان خود و کشتن ایشان آقایان خود را

50- زنده شدن بعضی از مردگان و برگشتن ایشان به دنیا به نحوی که آنها را بشناسند و با هم رفت و آمد کنند

51-باریدن بیست و چهار باران پی در پی تا زمین را پاک و شسته کند و برکات زمین ظاهر شود

52- قتل عام کردن ترک ها بعضی از بلاد عجم را

53- فتح کردن ترکها عراق را

54- داخل شدن پرچم های زرد در مصر به ضرر اهل شام

55- ساخته شدن فرودگاه ها و پایگاه ها در شهرها

56- ساخته شدن فرودگاه ها و پایگاهی در شام

57- ساخته شدن فرودگاه و دو پایگاه در عجور و حران

58- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در واسط

59- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در بیضاء

60- ساخته شدن دو فرودگاه و پایگاه در کوفه

61- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در شوشتر و اهواز

62- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در ارمنیه

63- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در موصل

64- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در همدان

65- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در ورقه

66- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در رقطاء

67- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در رحبه

68- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در دیر هند

69- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در قلعه

70- ظاهر شدن دود تیره ای بالای سرها که در چشم و گوش و بینی‌های مردم رود مؤمنین را حالت زکامی رو دهد و کفار را هلاک کند

71- سوار شدن مردها بر چرخ ها

72- سوار شدن زن ها بر چرخ ها

73- کشف حجاب و کشف فروج زنها

74- حکومت کردن زن ها

75- غالب شدن زن ها بر ملک

76- مستشار امور شدن زن ها

77- لباس بدن نما پوشیدن زنان

78- زنان گیسوان خود را مانند کوهان شتر بختی کنند

79- مجلس گرفتن زنان

80- سخنرانی کردن زنان

81- شریک شدن زنان در تجارت با شوهران

82- تمکین نکردن زنان از شوهرانشان

83- بذل کردن زنان خود را به کفار

84- وادار کردن مردان زنان خود را به زنا دادن

85- نفقه دادن زنان به مردان از کد فرج خود

86- مطالبه نمودن اهل شبلا یا سیلان از اقصی بلاد مشرق حق خود را از اهل چین و ندادن چینی ها حق آنها را و قیام کردن آنها برعلیه اهل چین و گرفتن آنها چین و بلاد ترک و هند را تا برسند به خراسان

87- واقع شدن فتنه در میان شرقی ها و غربی ها

88- خراب شدن ری

89- حرب جوانان ارمنیه و آذربایجان

90- اختلاف در میان عرب و عجم و این اختلاف ادامه خواهد داشت تا سفیانی قیام کند

91- خروج جرهمی و ربیعی و اصهب

92- خروج قیام کننده ای که از طرف چین و ملتان میاید و در خراسان قیام می کند

93- خرج قائمی از آل محمد از گیلان که مشرق او را کمک کند در دفع پیروان سفیانی

94- خراب کردن قائم گیلانی با عانت مشرقی که شاید شعیب بن صالح باشد بصره را

95- آباد کردن قائم گیلانی کوفه را

96- وای بر ری از شمشیرهای بغدادی ها و خراسانی ها

97- فرار کردن اهل ری به قم و از آنجا به اردستان اصفهان

98- قیام حسنی از طبرستان

99- کشته شدن هشتاد هزار نفر در دامنه کوه سیاه ری که هشتاد نفر از ایشان لیاقت سلطنت کردن داشته باشند

100- ظهور فتنه شدید در سال پیش از ظهور

101- ممنوع شدن رفتن به حج سه سال قبل از ظهور

102- ظاهر شدن سرخیئی در آسمان که در آن عمودهایی باشد مانند نقره که نور از آن بتابد

103- خروج شروسی یا ایثر و سنی از  ارمنیه و آذربایجان و آمدن او در پشت ری نزدیک کوه سرخی که متصل به کوه های طالقان است

104- جنگ شدید در میان اشروسنی و مروزی که از سمت خراسان می آید

105- خروج مروزی به طرف بغداد و ماهان و واسط

106- ماندن مروزی مدت یک سال یا کمتر در واسط

107- رفتن مروزی به کوفه و از نجف تا کوفه و از آنجا تا حیره جنگ شدیدی در میانشان واقع شود

108- کشته شدن هفتاد هزار نفر کنار جسر بغداد که آب دجله از خون سرخ و از گند اجساد متعفن شود

109- بلند شدن هفتاد پرچم از ممالک مختلفه و جنگ شدید

110- بلند شدن سه نداء در ماه رجب

111- ظاهر شدن بدن امیرالمومنین علیه السلام در مقابل چشمه آفتاب که در یکی از نداها گفته شود هذا امیرالمومنین

112- وقوع جنگ های بسیار در روی زمین

113- گرفتن آفتاب از وقت طلوع که تا دو ثلث از روز مدت گرفتن طول کشد

114- گرفتن ماه که تا مدت بیست و سه ساعت گرفته باشد

115- فروگرفتن بلا و فتنه مصر را

116- قطع شدن رود نیل

117- قیام زندیقی در قزوین که همنام یکی از انبیاء باشد

118- خرج مصری و یمانی پیش از سفیانی و این یمانی غیر از یمانی است که با سفیانی قیام می کند

119- خرج ملحمه

120- فتح قسطنطنیه


برچسب ها: علائم الظهور ، نوائب الدهور ، علامه ، میرجهانی ، امام زمان ، حجت ، موصل ،

چهارشنبه 22 مهر 1394 05:53 ب.ظ
از علامات ظهور که شیخ ما شیره را خورده می گوید شیرین است
Twilight
یکشنبه 5 مرداد 1393 01:03 ق.ظ
سلام.
خیلی ترسناکه استاد

وهم برم داشت
پاسخ محمدرضا باغبانی : سلام علیکم
خیلی تفکر برانگیزه
حرف هایی برای نگفتن
دوشنبه 26 خرداد 1393 03:00 ب.ظ
سلام علیکم

وبلاگ زیبایی دارید

خوشحال میشوم تبادل لینک داشته باشیم


راستی یه سوال :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر